رضا قلاسی مود

رضا قلاسی مود

عکاس تیم و مسوول کارهای صوت و مونتاژ

از سال ۹۲ به بعد زحمت عکس های سایت بر دوش رضا بوده

برای آشنایی بیشتر با رضا به وی پیام ارسال نمایید : telegram.me/reza8873