بایگانی برچسب ها: خبر 20:30 از مود

ساختن کوه از کاه توسط خبر ۲۰:۳۰ در رابطه با زمین چمن شهر مود

درود فراوان متاسفانه با ارسال خبری کاملا بی پایه و اساس به ۲۰:۳۰ تشنجی در ورزش شهر مود بوجود اوردند !

دسته‌ها

اخبار